Privacybeleid - GDPR

Gegevensbeschermingsbeleid - laatste update 26 april 2018

Bvba Movimiento, waaronder Yes2me en Yes2trust (hierna Movimiento), gespecialiseerd in coaching, training en mentoring.

Movimiento neemt de privacy van hun gebruikers heel serieus. Je gegevens zijn absoluut veilig en worden nooit aan derden verkocht.

In onderstaande gegevensbeschermingsbeleid wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet welke gegevens Movimiento van haar gebruikers verwerkt, hoe zij de gegevens van haar gebruikers optimaal tracht te beschermen en welke rechten de gebruikers kunnen uitoefenen.

Door gebruik te maken van de websites van Movimiento en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid alsook cookie-beleid.

De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door Movimiento aangeboden diensten. Indien de gebruiker vragen zou hebben omtrent het beleid van Movimiento, kan hij/zij Movimiento schriftelijk contacteren op onderstaand adres:

BVBA Movimiento
waaronder Yes2trust en Yes2me
Watermolenstraat 65
9700 Oudenaarde
hello@yes2trust.com
hello@elsvanlacke.com

1. Verwerking van gegevens

Artikel 1. Toestemming

1.1. Middels registratie geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan Movimiento - en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van Movimiento - voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

1.2. Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Artikel 2. Verzameling van gegevens

2.1. Opdat Movimiento de in haar Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de gebruiker onder meer in het kader van het registratieproces meedeelt te verzamelen en te bewaren zolang Movimiento dit nodig acht of eerder: wanneer de gebruiker verzoekt om deze data te verwijderen.

De toegang tot het platform Movimiento geschiedt via het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en het door hem/haar gekozen wachtwoord (de inloggegevens).

Bij registratie dient de gebruiker een aantal gegevens in te vullen, die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst, dewelke als zodanig afzonderlijk worden aangeduid. Deze verplichte gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • (Persoonlijke) website;
 • Telefoonnummer of skypeadres;
 • Geboortedatum;
 • Taal;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • BTW nummer;
 • Waar de gebruiker Movimiento gevonden heeft.

Voorts kunnen in het kader van een annulatie/terugbetaling bijkomende gegevens worden gevraagd, zoals:

 • Reden van annulatie en/of terugbetaling;
 • Iban rekeningnummer.

2.2. Movimiento maakt voor de webanalyse gebruik van de dienst ‘Google Analytics', een dienst van de firma Google Inc. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

2.3. Movimiento maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en onlinetijd van de gebruikers individueel vorm te geven en te optimaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door de gebruikte browser op het apparaat waar de gebruiker onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

2.4. Advertentiecookies

Met de toestemming van de gebruiker gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor de gebruiker relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

2.5. Sociale media

We willen het zo gemakkelijk mogelijk maken voor onze gebruikers om onze content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

2.6. Uitschakelen en verwijderen

De gebruiker heeft ten alle tijde de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren of uit te schakelen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Artikel 3. Gebruik van gegevens

Movimiento verzamelt hoofdzakelijk persoonsgegevens om de gebruiker een veilige, kwalitatieve, resultaatgerichte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van haar diensten.

De gegevens worden meer specifiek voor volgende doeleinden gebruikt:

 1. Het bijhouden van deelnemers- en gastenlijsten voor haar evenementen;
 2. Het contacteren van deze personen in het kader van de organisatie van haar evenementen;
 3. De facilitatie van de aangekochte producten of diensten.
 4. Het op de hoogte brengen van nieuwe evenementen of ander nieuws van Movimiento of haar merken. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door ‘unsubscribe’ aan te klikken;
 5. Het maken van aanpassingen en verbeteringen aan de Movimiento diensten;
 6. Het naar behoren en/of optimaal verlenen van klantenondersteuning;
 7. Opsporen en verhinderen van onrechtmatige handelingen of activiteiten in strijd met de Algemene Voorwaarden van Movimiento.
 8. Het ontwikkelen of debuggen van de diensten van Movimiento.

Artikel 4. Delen met derden

4.1. Gegevens worden niet verkocht aan derden.

4.2. Persoonsgegevens worden slechts ongeanonimiseerd aan derden verstrekt:

- Indien dit noodzakelijk is om de geboden service te verlenen (bijv. verwerking van betalingen, dit doet Movimiento met het bedrijf Paypro, hun privacybeleid vind je hier terug.);

- Indien de gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven heeft (bijv. bij het publiceren van een succesverhaal);

- Wanneer het verstrekken op grond van de betreffende wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifieke hiertoe wettelijk bevoegde instantie (bijv. in het geval van een onderzoek van de overheid).

Buiten deze scenario’s zijn er mogelijks nog enkele bedrijven die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder diverse mailingproviders (MailBlue, Enormail en Mailerlite), webinarsystemen (Webinargeek en Easywebinar), de boekhouder en een virtual assistant. De privacybeleid van elke bovengenoemd bedrijf kan je raadplegen door op de link te klikken, zo kan je zien hoe zij met de gebruiksgegevens omgaan. Sommige van deze bedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten, jouw gegevens kunnen dus doorgegeven worden, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. Dit gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

2. Beveliging van gegevens

Artikel 5. Beveiliging van gegevens

5.1. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd.

Alle informatie die de gebruiker ingeeft bij de registratie of bij het inloggen op Movimiento is gecodeerd. Deze codering verzegelt de dataoverdracht tussen de internetbrowser van de gebruiker en de webserver van Movimiento en voorkomt zo misbruik van deze gegevens. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-certificaat.

5.2. Zowel Movimiento als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

3. Rechten van betrokkene

Artikel 6. Rechten van de betrokkene

6.1. Recht op inzage - informatie

Movimiento heeft haar beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij Movimiento zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

6.2. Recht tot bezwaar

De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken, hetgeen kan leiden tot de onmogelijkheid om nog verder van de diensten van Movimiento gebruik te maken.

Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van: (1) De bij Movimiento opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam (2) Het wachtwoord.

6.3. Recht op rectificatie

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

6.4. Recht op verwijdering

De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij Movimiento opgeslagen persoonsgegevens.

Je hebt het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via hello@yes2trust.com of hello@elsvanlacke.com.

4. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.